Հարգելի այցելու. Ստորև բերվող աղյուսակը լրացնելով եւ ՄԻԱՆԱԼ կոճակը սեղմելով` Դուք կարող եք դառնալ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակից, ստանալ Կուսակցության գործունեության վերաբերյալ էլեկտրոնային նամակներ, հիշեցումներ, հրավերներ, որպես «Քաղաքացիական պայմանագրի» աջակից ու համակիր, առանց որևէ խոչընդոտի կարող եք մասնակցել կուսակցական քննարկումներին և հանդես գալ առաջարկություններով: Շնորհակալություն: